Schuco Varianto 3114 Express bus

De Schuco Varianto 3114 Express bus heeft tot tegenstelling van zijn mechanische broertje de Schuco Varianto 3044 Bus geen ramen aan de zijkant. Opvallend is wel de verschillende versies van dit model.

De oudste types van de 3114 Express bus hebben een batterijklepje waarvan de kleur gelijk is aan de kleur van de body. De latere versies hebben een klepje die afwijkt van de kleur van de body.

Filmpje

Afbeelding terug naar boven